Де в Полтаві вчать фахівців з обліку, фінансистів, перекладачів та політологів у дружній атмосфері та затребуваних на ринку праці. ФОТО

Реклама
08 жовтня 2021, 08:00   0

Сучасні умови та спосіб життя потребують і фахівців, які б задовольняли потреби ринку праці. Професії, що пов’язані з фінансами, були і є завжди затребуваними. Але життя не стоїть на місці і вимагає запровадження нових спеціальностей, на які є попит. Тому на Полтавщині, враховуючи туристичний потенціал краю, розвиток нафтогазової промисловості та розширення економічних, суспільно-політичних і культурних взаємозв’язків, почали навчати й новим спеціальностям. У ногу з часом іде аграрний університет, приміром, факультет обліку та фінансів випускає політологів та перекладачів із кількох мов, а також бухгалтерів і фінансистів, які потрібні у багатьох галузях. Велике значення для студентів має й атмосфера: у виші цінують і поважають здобувачів освіти.  

Про це та інші особливості сучасної вищої освіти розповіли викладачі та студенти факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету.

– Наш факультет має потужну базу, випускає фахівців за такими спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Політологія», «Філологія», «Фінанси, банківська справа та страхування», – розповіла Людмила Олександрівна Дорогань-Писаренко, декан факультету, кандидат економічних наук, професор. – Ми забезпечуємо країну фахівцями для банківської сфери і страхування, обліковцями та податківцями, філологами-перекладачами та політологами. Перекладачі проходять навчання у польському та німецькому мовних центрах, які функціонують у складі міжнародного відділу університету.

Людмила Олександрівна Дорогань-Писаренко

– У виші відповідно обладнані лекційні зали, наукові лабораторії, лінгафонні кабінети, спортивні і тренажерні зали – усе для зручності студентів. Практику вони проходять на кращих підприємствах та фірмах, ще студентами наші хлопці та дівчата дуже затребувані, адже ми даємо міцні знання, не відірвані від реальності, з якими наші випускники дійсно дають змогу гідно жити і працювати в сучасних умовах та конкурувати на ринку праці, – зауважила Наталія Анатоліївна Канцедал, заступник декана за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Політологія», кандидат економічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку.

Наталія Анатоліївна Канцедал

Спеціальність «Облік і оподаткування» – одна з найзатребуваніших у виші, а випускників чекають у різних сферах

Аграрний університет має гарну базу для навчання фахівців, котрі вміють розпоряджатись фінансами, є експертами у галузі та знають тонкощі обліку й оподаткування.

– Здобута у нас освіта за спеціальністю дає не просто диплом фахівця, що, окрім базових економічних знань, має ґрунтовні знання з бухгалтерського обліку та оподаткування, – говорить Наталія Канцедал, заступник декана за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 052 «Політологія». – Тобто ми навчаємо і випускаємо фахівців універсального профілю, які зможуть успішно претендувати на всі без винятку посади, де є вимога мати вищу економічну освіту (а для роботодавців та стейкхолдерів відповідь очевидна: краще, економіст, який додатково знає всі тонкощі обліку й оподаткування, ніж економіст, який їх не вчив і не знає). Крім того, наша професія належить до найбільш затребуваних на сучасному ринку праці, спеціалісти працевлаштовуються як на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, у банках, державних організаціях і установах (зокрема, в Державній фіскальній службі України та Державній аудиторській службі України), так і ведуть приватну практику у сфері обліку та податкового едвайзингу.

– Випускати таких фахівців та організувати ефективне навчання дає змогу потужна науково-викладацька база кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, – зазначає Людмила Дорогань-Писаренко, кандидат економічних наук, професор. – Педагоги цієї кафедри навчають студентів не тільки за освітньою програмою (на основі ліцензованого програмного забезпечення), а й постійно готують студентів до написання конкурсних робіт, участі в олімпіадах (де ми маємо переможців і дипломи різних ступенів) та міжнародних проєктів. Зауважу, що ми єдиний факультет, який організовує інтелектуальні ігри, які сприяють всебічному розвитку студентів та командній роботі. Це рольова інтелектуальна гра «Дебати» (Британський формат) та відкритий кубок факультету з інтелектуальної гри «Брейн ринг».

Як додала Людмила Олександрівна, налагоджена співпраця зі стейкхолдерами різних рівнів управління дає широкі можливості для працевлаштування випускників факультету в будь-яких сферах діяльності.

– Понад 50 років ми готуємо фахівців, які займають посади керівників підприємств, установ та банків, головних бухгалтерів, бухгалтерів, аудиторів, бухгалтерів-аналітиків, фахівців із консалтингових (аутсорсингових) послуг, судово-економічної експертизи, експертів із податків і зборів, податкових інспекторів та багатьох інших професій, пов’язаних з економічним профілем, – говорить декан.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» – завжди у топі

На факультеті обліку та фінансів є ще одна з перспективних спеціальностей, яка існувала здавна та буде затребуваною в майбутньому – «Фінанси, банківська справа та страхування».

У Полтавському державному аграрному університеті вказують переваги, які дає навчання за цим фахом.

Передовсім мова йде про працевлаштування – це основа, адже заради нього й отримують освіту, аби потім бути потрібними у соціумі, вміти використовувати знання та вміння на практиці, а також забезпечити себе фінансово. Отримавши освіту за вказаною спеціальністю, ви легко зможете знайти роботу на підприємствах та установах різних форм власності: комерційних банках, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування; податкових органах; митних службах; державних цільових фондах та недержавних накопичувальних фондах, різноманітних фінансово-кредитних установах та інших організаціях.

Які посади можуть обіймати фахівці, котрі працевлаштовуються за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»:

начальник фінансового департаменту/відділу;
аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
економіст та консультант з податків і зборів, з фінансової роботи;
брокер з цінних паперів;
інспектор з контролю за цінами;
спеціаліст банківської установи та інших фінансових установ;
фахівець страхової компанії;
фінансовий директор, менеджер, аналітик.

Як розповідає декан факультету, пріоритетні напрямки роботи сучасних дипломованих фахівців з банківської справи та страхування – це фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпечення фінансової стабільності суб’єктів підприємницької діяльності; аналіз стану фінансової і господарської діяльності підприємницьких структур, розробка інвестиційних програм; визначення напрямів витрачання коштів для забезпечення поточного фінансування; бюджетування господарської діяльності, управління фінансовими потоками та управління його фінансовими ризиками; співпраця із структурами фінансового ринку з питань фінансової, кредитної, податкової діяльності.

– Тож спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» зацікавить тих із вас, хто хоче свою подальшу долю пов’язати із банківською сферою, страховими компаніями, роботою в державних установах чи на посаді фінансиста будь-якого підприємства, з ефективним здійсненням власного бізнесу, – каже Людмила Дорогань-Писаренко.

Діана Мауер, студентка-магістрантка спеціальності «Банківська справа і страхування», зауважила, що не проміняла б свій виш на якийсь інший, адже тут сфокусовані багато переваг для неї як фахівця: отримання знань на гідному рівні та доступною мовою, дружня атмосфера, можливість розвиватись не лише в науці, а й у художній самодіяльності, дебатах, інтелектуальних іграх.
– Виш і наш факультет не розчарували мене, я люблю цей заклад, – відзначила Діана.

Діана Мауер

Політологія – фішка університету

Політологія – фішка, більше ніде на Полтавщині не готують політологів, окрім факультету обліку та фінансів. Не всі знають, що агарний університет також готує перекладачів, котрі затребувані у різних галузях.

– Раніше у виші була кафедра українознавства на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва, згодом відбулась ротація, і кафедра стала функціонувати на менеджменті, а пізніше виникла ідея сформувати потужну гуманітарну кафедру, а в нас діяла кафедра філософії, тож приєднали й цю кафедру, – поділилась декан факультету. – Вона стала називатись гуманітарних і соціальних дисциплін, тобто кафедра забезпечує підготовку гуманітарного блоку для всього університету. Тут вчать як мови, так і історію, культурологію, філософію, педагогіку, психологію, соціологію. Нині це дуже потужна кафедра, де працюють 24 викладачі, даючи студентам знання із загальноекономічного гуманітарного блоку. У нас багато фахівців, котрі мають спеціалізацію німецька, англійська, польська мови. Також є етнічний представник пан Врона, котрий викладає польську мову на волонтерських засадах (наразі цей викладач, однак вони змінюються). Тож у нас є можливість готувати фахівців перекладу із трьох мов. Ми вирішили скористатись цією можливістю, поїхали у МОН та подали заявку на ліцензування двох спеціальностей – «Філологія» та «Політологія», адже маємо і потужний блок політологів.
Оскільки факультет повністю відповідав ліцензійним вимогам, то міністерство дало дозвіл на навчання за цими спеціальностями.

– Ми вже 4 роки готували бакалаврів, минулого року успішно пройшли акредитацію, тож тепер маємо і магістратуру з філології та політології. Із усіх спеціальностей у нас є заочна форма навчання, крім політології, – додає Людмила Дорогань-Писаренко.
Минулого року ПДАУ виповнилося 100 років. Через карантин святкування не було, хоча планувалось. До ювілею у виші видали книгу, де розмістили статті про багатьох відомих випускників, котрі торують шлях у різних галузях.

Рік тому, у жовтні, аграрна академія отримала статус університету

У студентів факультету цікаве життя та розвиток здібностей у багатьох сферах: чемпіони з інтелектуальних ігор


Роман Ліпський доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, заступник декана факультету обліку та фінансів з виховної роботи, розповів, які фішки має факультет, окрім аудиторної роботи й отримання студентами якісних міцних знань та навичок:

– У нас єдиний факультет, який бере участь в інтелектуальних іграх, як от «Брейн-ринг». Ми четвертий рік поспіль – чемпіони Полтави. Також у нас проводять інтелектуальний турнір з дебатів. Скажу більше, не лише турнір, а й Євген Кончаковський, голова цього об’єднання клубу дебатів, постійно займається дебатами зі студентами. Студенти беруть активну участь у всеукраїнських змаганнях, востаннє були в Одесі, де посіли призові місця. Тож у позааудиторній роботі ми ставимо акцент на спортивно-розважальні та інтелектуальні ігри.

Як додає Роман Ліпський, дебати – це ті заняття, котрі дають багато студенту для розвитку мовлення, мислення, обґрунтування власних думок, спілкування одне з одним.


– Це дуже ефективний спосіб формувати думку, відстоювати її, спілкуватись і домовлятись між собою. «Брейн-ринг» так само: там базових знань не достатньо – за одну хвилину шістьом треба видобути з голови все те, що б привело команду до перемоги. І у наших студентів це виходить! – пишається здобутками хлопців та дівчат Роман Вікторович.

Студенти шліфують навички та прокачують скіли на факультеті, потім між факультетами, а вже згодом показують свої вміння у міжуніверситетських іграх.

Якщо в дебатах треба не лише вміти довести точку зору, а й переговорити суперника, то в «Брейн-ринзі» варто брати тих, хто якісно доповнює команду і вміє працювати разом.

– Для багатьох студентів наші ігри – прекрасна нагода розвинути те, що удома не могли – у школах, навіть у Полтаві, не практикували такі заняття, а тут ми вміємо зацікавити, аби юнак чи дівчина розвинули власні вміння, стали прекрасними ораторами, адже ці навички дуже знадобляться у подальшій роботі і житті, – додав Роман Ліпський.

Також студенти можуть розвивати свої здібності у різних видах спорту. Зокрема, у вересні проводять чемпіонат з пляжного волейболу – такі змагання передовсім для залучення першокурсників.

Влада Ставицька, студентка 3-го курсу спеціальності «Облік і оподаткування», розповіла, що їй дуже пощастило навчатись на факультеті «Обліку та фінансів».

Влада Ставицька

– Тут я отримую гарні знання, можу брати участь у дебатах. До речі, до університету я не мала змоги розвивати ці здібності, нині мені це дуже подобається, і я рада, що вступила в агарну академію, – поділилась дівчина.

Також Влада зауважила, що вдячна викладачам, бо вона та її однокурсники навчаються за посібниками, авторами яких є педагоги вишу і зокрема факультету.

– Наші підручники та посібники не відірвані від життя, у них є все те, що необхідно нам для навчання за програмою, а також для того, аби це знадобилось у роботі, тобто все збалансовано, адаптовано саме для студентів, котрі здобувають спеціальність «Облік і оподаткування», – зауважила Влада. – За цими підручниками і навчатись легко.

Атмосфера має значення: студент в аграрному універі почувається вільно та на рівних


Так повелось давно, що аграрна академія, а нині вже університет, мають особливу атмосферу. І йдеться тут не лише про гарну та доглянуту територію з рідкісними деревами та квітами, ошатним студмістечком, комфортними аудиторіями, а передовсім про взаємини, ставлення до здобувачів освіти.

Влада Ставицька підкреслила, що спілкується із друзями, котрі вчаться в інших ВНЗ Полтави та інших міст, однак переконалась, що в аграрному університеті для здобувачів освіти створили прекрасну атмосферу.

– Із викладачами ми як друзі, немає такого відчуття, що до тебе, студента, ставляться зверхньо. От дівчата та хлопці розповідали про кардинально інший досвід у своїх університетах. І я ще раз зауважила собі, що свого часу зробила правильний вибір, мені тут добре, – поділилась Влада.

І це не похвала, а реальність: у ПДАА норма – коли студент та викладач вітаються за руку, коли приязні стосунки, але при цьому збережені особисті кордони.

Олексій Зоря, заступник декана з наукової роботи, додав, що викладає дисципліни в магістрів. Тому точно знає, чому бакалаври в магістратуру йдуть в аграрний виш.

– На перших заняттях я завжди спілкуюсь із магістрами, дізнаюсь, чому обрали саме наш виш і факультет для здобуття освіти, адже багато хто навчався на іншому факультеті та в інших освітніх закладах, – розповідає Олексій Петрович. – І я чую відповідь: до нас там погано ставились, не як до людей. І таких відповідей чимало. Прикро, що у студентів так склалось, але ми всіляко сприяємо тому, аби магістранти не втратили довіру, що аграрний університет та факультет обліку і фінансів обрали не дарма.

Як додав Олексій Зоря, викладачі аграрного університету не поводяться як небожителі, спілкуються на рівних зі студентами – про це не раз наголошують їм самі молоді люди, котрі тут вчаться.

І ця дружня атмосфера також одна з фішок факультету, якою тут дорожать як важливим здобутком. У сучасному світі слава про ставлення до студентів розходиться дуже швидко, адже є соціальні мережі, месенджери.


Міжнародна співпраця та практика за кордоном – важлива складова ФОФ


– Наші студенти мають змогу їздити під час навчання за кордон у різні країни. Вони вивчають мову, перебуваючи в мовному середовищі, також можуть проходити практику не лише у фермерських господарствах, а й у банківських установах, – додала Людмила Олександрівна Дорогань-Писаренко. – Ми укладаємо угоди з міжнародними організаціями на проходження ознайомчої практики, які можуть тривати від 3-ох місяців до півтора року. – При цьому студенти можуть заробити власні кошти.

Тож факультет запрошує у свою дружу родину тих, хто хоче здобувати знання з бухгалерського обліку, аудиту, оподаткування, страхування,філології, політології. Такі фахівці завжди затребувані.

– Я сама навчалась у цьому виші, і вже виростила та виховала таку міцну та грамотну команду, тож дуже пишаюсь нашими викладачами і студентами, вони прекрасні і як фахівці, і як люди, – резюмувала декан факультету.


Куди беруть випускників факультету обліку і фінансів:

Державні фіскальні й аудиторські ограни
Всі підприємства й установи країни, бо у них є потреба в обліковцях, закріплена на законодавчому рівні.
Бюро перекладів, а також туристична галузь, де потрібен синхронний переклад.
Політологічні та соціологічні студії та багато інших сфер.

Більше інформації – за посиланням.

Адреса: м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3; телефон/факс: (0532) 50-24-79,

тел. моб: (095) 872-91-04, (097) 629-58-05, тел./факс, e-mail: [email protected] [email protected]

До теми:

Акредитація вишів по-новому: студенти й роботодавці тепер вирішують, як навчати.

Автор: Ніна Король

Освіта 08 жовтня 2021, 08:00

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції