Хто може отримати премію від Полтавської обласної ради і скільки

16 лютого 2021, 17:40   0

На Полтавщині є декілька премій Полтавської обласної ради для фахівців різних сфер – лікарів, освітян, письменників. Усього – 11 іменних премій і конкурс, фінансування яких відбувається з обласного бюджету. Хто і за що може отримати й сума грошової винагороди.

Конкурс студентських робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад»

Конкурс заснували 2017 року. Проводиться він щорічно на початку навчального року серед студентів 2-5 курсів, а також студентів магістратури навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Полтавської області. Участь можуть брати як окремі автори, так і авторські колективи.

На конкурс подаються роботи, що містять науково-теоретичні та практичні дослідження з проблем місцевого самоврядування, побудови громадянського суспільства, мають практичне значення для розвитку територіальних громад та висвітлюють результати самостійних досліджень.

Конкурс оголошують у перший тиждень вересня.

Студенти – лауреати конкурсу минулих років – повторно до участі в конкурсі не допускаються.

За результатами публічного захисту наукових робіт журі визначає переможців (лауреатів) конкурсу, яким присуджується Перша, Друга та Третя премії.

Перша премія становить 3000 гривень, Друга премія – 2000 гривень, Третя премія – 1000 гривень.

Премію можуть збільшити або зменшити, залежно від кількості учасників і переможців.

Премія Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного

Панас Мирний

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) (1849 – 1920) – класик української літератури, видатний письменник-реаліст, патріот, наш земляк. Талановитий майстер художнього слова Панас Мирний створив справжні літературні шедеври, в яких утверджуються гуманістичні ідеї, відстоюється право людини на достойне життя, лунає заклик до морального вдосконалення.

Мета премії – відзначення громадян за визначні успіхи в галузі літератури, літературознавства, музики, живопису, архітектури, народної творчості, журналістики, публіцистики за кращі здобутки, які утверджують гуманістичні й національні ідеали, духовні цінності українського народу, є вагомим внеском у національно-культурне відродження Української держави та оприлюднені на момент засідання журі.

Премія присуджується щороку дня народження Панаса Мирного – 13 травня – у чотирьох номінаціях: «Література, літературознавство»; «Мистецтво»; «Народна творчість, народні ремесла»; «Журналістика, публіцистика».

Переможці не можуть повторно висуватися за здобуття премії.

Розмір премії становить 5000 гривень у кожній номінації (лише по одному переможцю в кожній номінації, – прим. авт.).

Премія Полтавської обласної ради імені Івана Котляревського

Іван Котляревський

Іван Петрович Котляревський (1769 – 1838) – перший класик нової української літератури, наш земляк. Спадщина Котляревського І.П. є визначною віхою в історії вітчизняної культури, а його ім’я – символом України, духовного єднання народу довкола національних пріоритетів. Котляревський І. П. написав поему «Енеїда», п’єсу «Наталка Полтавка», водевіль «Москаль-чарівник, започаткувавши новий етап у розвитку української літературної мови. Багато зробив Котляревський І.П. як директор Полтавського вільного театру та драматург для розвитку вітчизняного театрального мистецтва, заклав основу нової української драматургії.

Мета премії – вшанування громадян, які своєю професійною, культурно-освітньою діяльністю сприяють розвитку української літературної мови, театрального мистецтва, української класичної та сучасної музики.

Премія присуджується щороку до дня народження І.П. Котляревського – 9 вересня – у номінаціях:

• «Поетичний твір» (нагороджуються поети, які мають значні творчі доробки українською мовою);

• «Театральна діяльність» (нагороджуються митці, які професійно займаються театральною діяльністю і мають вагомі здобутки у популяризації українського театру);

• «Музично-пісенна творчість» (нагороджуються виконавці класичних та автори і виконавці сучасних українських музичних творів);

• «Медіа-проект» (нагороджуються автори радіо-, телепередач, документальних та публіцистичних фільмів, автори публікацій періодичних видань, чиї роботи популяризують українську мову).

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір премії становить 5000 гривень у кожній номінації та може бути переглянутий обласною радою у зв’язку з інфляцією.

Премія Полтавської обласної ради імені Феодосія Рогового

Феодосій Роговий. Фото – www.poo-nspu.ltava.org

Феодосій Кирилович Роговий (1925 – 1992) – український письменник. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, наш земляк. До літературного доробку письменника увійшли високохудожні твори: збірка оповідань «Провідини», повісті: «Серце прагне любові», «Над Дніпром», книга оповідань «Задумані вікна», романи: «Свято останнього млива», «Зрушені люди», «Гріх без прощення», сатиричні вірші, публіцистичні статті, нариси, рецензії. Про них Олесь Гончар писав: «Твори такого рівня, такого зрілого роздуму не часто з'являються в літературі».

Мета премії – сприяння розвитку сучасної української літератури, відзначення письменників за вагомі творчі здобутки, громадян – за активну громадську діяльність.

Премія присуджується щороку до дня народження Феодосія Рогового – 27 серпня.

Премією нагороджуються письменники за високохудожні прозові твори, що оприлюднені на момент засідання журі, а також громадяни, чия громадська діяльність спрямована на розбудову демократичної української держави, реалізацію суспільно значущих ініціатив на місцевому рівні.

Номінації:

• «Сучасна проза»;

• «Громадська діяльність».

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір премії становить 5000 гривень у кожній номінації.

Премія Полтавської обласної ради імені А. С. Макаренка

Антон Макаренко

Антон Семенович Макаренко (1888 – 1939) – видатний український педагог, письменник, засновник системи дитячо-підліткового виховання. Макаренко А.С. створив наукову методику виховної роботи з дитячим колективом, поєднавши навчання з продуктивною працею, моральним, фізичним і естетичним вихованням, розвинув теорію сімейного виховання. Життя і діяльність Макаренка А.С. пов’язані з Полтавщиною – він закінчив Кременчуцьке міське училище, педагогічні курси, Полтавський учительський інститут, був керівником трудової колонії для неповнолітніх правопорушників під Полтавою.

Мета премії – сприяння розвитку вітчизняної освіти, підвищення авторитету професії педагога у суспільстві, рівня мотивації праці педагогічних працівників.

Премія присуджується щороку до Дня працівників освіти.

Премією нагороджуються педагогічні працівники, які працюють в освітніх і виховних закладах Полтавської області та мають вагомі здобутки у навчанні та вихованні молоді, утвердженні національних та загальнолюдських цінностей, забезпеченні якісної освіти, розробці та впровадженні нових технологій освіти, сучасних методів і методик навчання, створенні методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, поширенні передового педагогічного досвіду серед освітян, керівництві закладами освіти.

Номінації:

• «Загальноосвітні заклади»

• «Професійно-технічні заклади»;

• «Дошкільні заклади»;

• «Позашкільні установи».

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір Премії становить 5000 гривень у кожній номінації.

Премія Полтавської обласної ради імені М. В. Скліфосовського

Микола Скліфосовський

Микола Васильович Скліфосовський (1836 – 1904) – видатний вчений, доктор медицини, професор, лікар, який зробив вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної хірургії. Тривалий час Скліфосовський М.В. жив і працював на Полтавщині, лікував хворих у Полтавській губернській лікарні. У 1884 році Полтавське Товариство лікарів обрало його своїм почесним членом.

Мета премії – підвищення авторитету професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці медиків.

Премія присуджується щороку до Дня медичного працівника.

Премією нагороджуються медичні працівники лікувально-профілактичних, санаторно-курортних закладів області та стаціонарних соціально-медичних установ, викладачі вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, які мають постійну лікувальну практику та досягли вагомих здобутків у наданні якісної висококваліфікованої медичної допомоги населенню; розробці та впровадженні інноваційних технологій, сучасних методів та методик діагностики і лікування; організації методичного та матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичного процесу; поширенні передового досвіду серед медичних працівників; впровадженні заходів із збереження та зміцнення здоров’я населення; розвитку теорії та практики сучасної медицини.

Номінації:

• «Кращий лікар-хірург»;

• «Кращий лікар загальної практики-сімейної медицини»;

• «Кращий вузькопрофільний фахівець галузі охорони здоров’я»;

• «Кращий керівник закладу охорони здоров’я»;

• «Краща медична сестра (фельдшер, акушерка)»;

• «Кращий лікар будинку-інтернату (пансіонату)»;

• «Краща медична сестра будинку-інтернату (пансіонату)».

У кожній номінації для закладів і установ охорони здоров’я встановлюється по дві премії: одна – для відзначення номінантів, які працюють у містах обласного значення Полтавської області, і друга – для відзначення номінантів, які працюють у районних центрах та сільських населених пунктах Полтавщини.

Розмір премії визначається відповідно до обласної Програми відзначення кращих медичних працівників.

Премія Полтавської обласної ради імені О. Д. Бутовського

Олексій Бутовський

Олексій Дмитрович Бутовський (1838 – 1917) – видатний спортивний діяч, один із засновників Міжнародного олімпійського комітету та сучасного Олімпійського руху, генерал-лейтенант, наш земляк.

Мета премії – вшанування громадян, досягнення яких сприяють розвитку фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

Премія присуджується щороку до Дня заснування Міжнародного олімпійського комітету – 23 червня.

Премією нагороджуються організатори фізкультурно-спортивного та олімпійського руху, науковці, краєзнавці, журналісти за вагомий внесок у розвиток фізкультурно-спортивного та олімпійського руху Полтавщини, популяризацію ідей і принципів олімпізму.

Номінації:
• «Організація фізкультурно-спортивного та олімпійського руху»;

• «Популяризація фізкультурно-спортивного та олімпійського руху».

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір премії становить 5000 гривень.

Премія Полтавської обласної ради імені Петра Ротача

Петро Ротач. Фото – www.old.zorya.poltava.ua

Петро Петрович Ротач (1925 – 2007) – відомий український краєзнавець, історик, літературознавець, поет, наш земляк. Ротач П.П. – автор матеріалів до Українського біографічного словника «Літературна Полтавщина», кількасот статей в енциклопедичних виданнях: «Українська літературна енциклопедія», «Енциклопедія сучасної України» та ін. Праці Ротача П.П. – статті, розвідки, рецензії, огляди – вміщені також у багатьох збірниках, журналах, антологіях.

Мета премії – сприяння розвитку національного краєзнавчого руху, вивченню минулого і сьогодення Полтавщини, дослідницько-краєзнавчій діяльності у галузях історії та літератури, відзначення краєзнавців за вагомі творчі здобутки.

Премія присуджується щороку до дня народження Петра Ротача – 24 січня.

Премією нагороджуються краєзнавці за кращі документально-публіцистичні і науково-популярні твори з історії рідного краю та літератури, які оприлюднені на момент засідання журі.

Номінації:

• «Історичне краєзнавство»;

• «Літературне краєзнавство».

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір премії становить 5000 гривень.

Премія Полтавської обласної ради імені Володимира Степанюка

Володимир Степанюк. Фото – poltava.pl.ua

Володимир Петрович Степанюк (1955 – 2014) – наш земляк, відомий краєзнавець, громадський діяч, член громадських рад при Полтавській обласній державній адміністрації та Полтавській обласній раді, голова Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Екологічна асоціація «Еко-світ», голова громадського Шевченківського комітету з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, ініціатор вшанування на Полтавщині пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Степанюк В. П. багато зробив для розвитку літературного краєзнавства на Полтавщині, дослідження та популяризації невідомих сторінок історії про видатних діячів нашого краю, збереження української мови та культури.

Мета премії – активізація національно-патріотичного виховання учнівської молоді, її залучення до поглибленого вивчення життєвого шляху та художньо-мистецького набутку письменників-земляків, видатних діячів української держави та визвольних змагань, формування вмінь і навичок літературної та дослідницької діяльності, підтримка талановитої молоді.

Премія присуджується щороку переможцям обласного літературного конкурсу «Відлуння заповітів земляків», які набрали найбільшу кількість балів у номінаціях:

• «Дослідницька робота» (нагороджується учасники конкурсу, які здійснили ґрунтовну науково-дослідницьку роботу на задану тему та успішно захистили її);

• «Творча робота» (нагороджується учасники конкурсу – автори ліричного чи прозаїчного твору (творів), у якому відображені власні думки та враження на задану тему (вірш, есе, нарис тощо).

У кожній номінації присуджується по три премії: Перша премія – 5000 гривень, Друга премія – 3000 гривень, Третя премія – 2000 гривень.

Премія не може бути присуджена повторно.

Премія Полтавської обласної ради імені Юрія Горліса-Горського

Юрій Горліс-Горський

Юрій Юрійович Городянин-Лісовський (1898 – 1946), літературний псевдонім Горліс-Горський – український військовий і громадський діяч, старшина Армії УНР, письменник, наш земляк (народився в селі Демидівка на Полтавщині). Своє життя Юрій Горліс-Горський присвятив боротьбі за незалежність України: захищав Українську Народну Республіку від більшовицької військової агресії, належав до українського підпілля, був політичним в’язнем. Юрій Горліс-Горський є автором високопатріотичних прозових творів: «Отаман Хмара», «Червоний чортополох», «Холодний Яр» та інших.

Мета Премії – сприяти національно-патріотичному та військово-патріотичному вихованню молоді Полтавщини.

Премія присуджується щороку до Дня захисника України – 14 жовтня.

Премією нагороджуються військовослужбовці, ветерани Збройних сил України, учасники бойових дій, митці, педагоги, представники молоді, громадськості у номінаціях:

• «Національно-патріотичне виховання» – за вагомий особистий внесок у національно-патріотичне виховання молоді;

• «Захисник України» – за сумлінну військову службу, зразкове виконання військового обов’язку солдатами, сержантами, прапорщиками та офіцерами Збройних Сил України, силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

• «Урок мужності» – за активну військово-патріотичну роботу з молоддю учасників бойових дій, підготовку молоді до захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України;

• «Волонтерська діяльність» – за розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам, силовим структурам та Державній службі України з надзвичайних ситуацій, надання допомоги учасникам бойових дій, родинам загиблих героїв.

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір Премії становить 5000 гривень у кожній номінації.

Нагадаємо, що рішення про запровадження Премії імені Горліса-Горського обласна рада ухвалила не з першої спроби. Проте заступник голови облради Анатолій Ханко попереджав – виноситиме проект рішення на голосування, доки депутати його не підтримають.

Премія Полтавської обласної ради імені В. І. Вернадського

Володимир Вернадський

Володимир Іванович Вернадський (1863 – 1945) – український науковець зі світовим іменем, філософ, природознавець, мислитель, професор, дійсний член та перший голова-президент Української академії наук, дійсний член багатьох академій наук країн світу. Тривалий час науковець жив і працював на Полтавщині. Вернадський В.І. збагатив науку глибокими ідеями, що лягли в основу нових провідних напрямів сучасної мінералогії, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у геохімічних процесах.

Мета Премії – сприяння розвитку вітчизняної науки, підтримка талановитих науковців.

Премія присуджується щороку до дня народження В. І. Вернадського – 12 березня.

Премією нагороджуються науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації, наукових закладах, установах, на підприємствах Полтавської області та мають вагомі здобутки у науково-педагогічній та науково-дослідницький діяльності, підготовці кваліфікованих фахівців, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень.

Номінації:

• «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах першого, другого рівня акредитації»;

• «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах третього, четвертого рівня акредитації»;

• «Наукова діяльність на підприємствах, в установах та організаціях».

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Розмір премії становить 5000 гривень.

Премія Полтавської обласної ради імені О. М. Байрак

Олена Байрак

Олена Миколаївна Байрак (1957 – 2018) – науковиця, докторка біологічних наук, професор, член Ради ботанічних садів і дендропарків України, наша землячка. Вона є автором понад 300 наукових та 50 навчально-методичних публікацій, у тому числі 15 монографій. Байрак О. М. чимало зробила для охорони довкілля України, розвитку заповідної справи, екологічної освіти і виховання співвітчизників. За її безпосередньої участі створено понад 150 природно-заповідних об’єктів Полтавської області. Також Байрак О. М. відома як автор слів та музики більш як 50 пісень про природу.

Мета Премії – сприяння суспільно значущим екологічним громадським ініціативам мешканців Полтавської області, розвитку екологічної освіти і виховання, підвищенню екологічної свідомості і культури населення.

Премія присуджується щороку до дня народження Олени Байрак  – 7 серпня.

Премією нагороджуються мешканці Полтавщини: автори проектів-переможців Конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області, заснованого обласною радою, що були успішно реалізовані в територіальних громадах за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів; науковці, педагоги, журналісти, а також автори слів та музики пісень про природу рідного краю – за вагомі досягнення в екологічній освіті та екологічному вихованні.

Номінації Премії:

• «Екологічний проєкт»;

• «Екологічна освіта та виховання».

У кожній номінації присуджується по три премії: перша премія – 5 тисяч гривень, друга премія – 4 тисячі гривень, третя премія – 3  тисячі гривень.

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Автор: Ольга Матвієнко

Суспільство 16 лютого 2021, 17:40

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції