Не реорганізувати заклад, а перевірити роботу директора: звернення до голови Полтавської обласної ради та депутатів

20 жовтня 2021, 21:30   0

21 жовтня на сесії Полтавської обласної ради депутати будуть розглядати питання «Про реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної ім. М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради».

Питання реорганізації навчальних закладів на сесіях зазвичай викликають шквал обговорень. Нинішня сесія винятком не буде. До редакції Kolo.news надішов лист-звернення до Олександра Біленького, голови обласної ради та депутатів обласної ради від заступника директора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Сергія Клепко. В ньому викладено прохання до обласної ради не поспішати з реорганізацією закладу.

Наводимо текст без змін:

Шановні депутати обласної ради!

Постійна комісія Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури на своєму засіданні 7 жовтня 2021 року, розглядаючи реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
М. В. Остроградського в академію неперервної освіти імені М. В. Остроградського, відзначила неоднозначність цієї ідеї, неготовність директора інституту Зелюка В.В. відповісти на численні питання членів комісії (див. відеозапис засідання) і тому резонно вирішила на наступному засіданні комісії заслухати директора інституту Зелюка В.В. з доказовою презентацією необхідності реорганізації закладу і проєкту Статуту створюваної академії. Громадського обговорення реорганізації інституту в академію не відбулося.

Тому дивує винесення питання «Про реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної імені М.В. Остроградського шляхом перетворення у Полтавську академію неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Полтавської обласної ради» на Пленарне засідання сьомої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 22 жовтня 2021 р.
Поспішна формальна реорганізація (фактично на папері) свідчить про виключно особисту зацікавленість директора інституту Зелюка В.В. якнайшвидше приховати «результати» своєї роботи на посаді директора інституту протягом 12 років, про які я повідомив у своєму листі від 6 жовтня 2021 року Голові Полтавської обласної ради Біленькому О. Ю. і членам постійної комісії з питань освіти, науки та культури (додається). На жаль, мій лист не розглянуто, результати і незаконні методи керівництва директора інституту Зелюка В.В., про які повідомляється у листі, не вивчені і не оцінені.

Взагалі, реорганізація Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського в академію заради реорганізації є ще одним випадком «махновщини» і «волюнтаризму» в освіті області, як було справедливо оцінено свого часу діяльність ДОН ПОДА на одному із засідань обласної ради .

Дозвольте звернути Вашу увагу на недопустимість вказаних організаційно-адміністративних порушень директора інституту Зелюка В.В.: якщо таке можна робити у ПОІППО, отже, це можна робити і в інших навчальних закладах області. Легітимізуючи і захищаючи результати і незаконні методи керівництва директора інституту Зелюка В.В., обласна рада невільно сприяє поширенню шкідливих тенденцій в освіті області – закритості, відсутності демократичної культури в управлінні, волюнтаризму, правового нігілізму і, зрештою, посягання на гідність та інтереси трудових колективів.

Навіть якщо депутати вважають за доцільне мати в області академію неперервної освіти варто зазначити, що академія це - галузевий (в даному випадку скоріше за все) педагогічний заклад вищої освіти. Наразі в ПОІППО, який пропонується перетворити чи реорганізувати в академію, відсутнє належне матеріально-технічне забезпечення, відповідний науково-педагогічний потенціал тощо.

Без ґрунтовного вивчення потреб області у такій академії неперервної освіти, відбудеться лише формальне перейменування існуючого закладу ПОІППО, який не матиме шансів пройти акредитацію, як заклад вищої освіти. Вважаю, що варто створити незалежну комісію з реорганізації інституту. Ґрунтовний аналіз щодо потреби у створенні подібного закладу в області має бути здійснений відповідними фахівцями за відсутності впливу стереотипів директора інституту Зелюка В.В. щодо оцінки персоналу
інституту та ефективності його діяльності. Крім того, логічним є застосування принципів виборності, відкритості, публічності та змагальності під час призначення на посаду керівника відповідної академії згідно з ЗУ «Про вищу освіту».

З повагою
Клепко Сергій Федорович
доктор філософських наук, доцент,
заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного
співробітництва Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
головний редактор журналу «Постметодика»
Член Громадської організації «Інноваційний університет»
Член Національної спілки краєзнавців України
Член Українського товариства філософії освіти при Українському філософському фонді
Член Національної спілки журналістів України
Відмінник освіти України
Відзначений медаллю НАПН України “Григорій Сковорода”
mob +38067-532-32-91
e-MAIL [email protected]

20 жовтня 2021 року

Додаток

Шановні депутати обласної ради!

На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури 7 жовтня 2021 року планується розгляд питання про реорганізацію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського в академію неперервної освіти імені М. В. Остроградського.

Ідею про перетворення Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського в академію більше десяти років тому подав академік І.А.Зязюн. Проте в нинішньому стані інститут вимагає не пропонованої реорганізації, а відновлення його діяльності за нормами законодавства на засадах демократичних цінностей і права його працівників на доступ до інформації як конституційного права людини, що передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України.

Дійсна мета реорганізації інституту – приховати неправомірні дії директора інституту В. В. Зелюка за 13 років (2008 – 2021) його ректорства/директорування, особливо в останній час, та їх наслідки.

Ось окремі з «досягнень» директора інституту В. В. Зелюка за цей час:

Збільшив кількість штатних одиниць в інституті з 138,5 осіб до 155-и, зокрема, увів не передбачену Статутом додаткову посаду першого заступника директора, умисно запровадивши у посадових обов’язках дублювання з іншими заступниками директора. Проте 11 із 100 методичних та науково-педагогічних працівників не подають інформацію про свою діяльність в інституційний довідник «Галузі експертизи та біографії співробітників ПОІППО – 2020-2021», водночас із найбільш гострих проблем освіти (харчування, безпека школи, економіка школи, профільна освіта, інновації в освіті) в інституті немає відповідних працівників, а найбільш складні ділянки шкільної освіти (викладання мов, математики) ведуть методисти в недостатній кількості.

Умови навчання слухачів в інституті здебільшого залишаються на рівні 2008 року, слухачі проживають у гуртожитку по 4-5 осіб в одній кімнаті і не мають можливості для самостійної праці з книгами, комп’ютерами чи хоча б вай-фай чи радіо, відсутній читальний зал бібліотеки. Дезінформує обласну раду про стан забезпечення інституту комп’ютерами як слухачів, так
і працівників (наприклад, працівники Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти не мають службових персональних комп’ютерів).

Приховування від працівників інституту змісту Статуту інституту та змін у ньому, Колективного договору протягом 2014 – 2021 рр., структури і обсягів видатків інституту за рік у річних звітах ПОІППО; закупівель інституту та результатів за ними, наприклад, «Послуги зі створення та інтерпретування мистецьких і літературних творів (послуги з написання текстових інформаційних матеріалів)» вартістю 72 000 грн., «Послуги із виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги», «Послуги із написання текстових інформаційних матеріалів» та інших, як показує система «Prozoro» (див. додаток); даних про кадрове забезпечення навчального процесу та програм КПК, звітів і результатів різних перевірок інституту.

Звернення, службові записки працівників інституту до нього як до директора інституту ним ігноруються і залишаються без відповіді.

Наявні порушення норм законодавства: чинний штатний розпис ПОІППО умисно не оприлюднюється на офіційному сайті інституту, який діє без затвердженого положення; структура інституту доводиться без вказування кількості працівників підрозділів, створюються нові підрозділи з гучними назвами, утім зміст їх роботи не змінюється; не ухвалено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, діловодство здійснюється не у відповідності до сучасних вимог.

Наявні порушення антикорупційного законодавства: у діях директора інституту В.В.Зелюка виявлялися або виявляються конфлікти інтересів (прийняття свого часу на роботу в інститут дочок, відносини з ТОВ «Осередок розвитку освіти», якому передано в оренду майно інституту під приватний навчальний заклад при браку аудиторій для навчання учителів на
КПК; використання транспортних засобів співробітника інституту як власності третьої особи, який працює виключно над виконанням особистих доручень директора).

Розпочавши таємну «оптимізацію організаційної структури» інституту у червні 2020 р., директор інституту В. В. Зелюк ліквідував у інституті систему організації наукової роботи, натомість сприяє псевдонауковим поглядам, формалізму, підлабузництву, чинить тиск на окремих працівників з метою їх звільнення з займаних посад; вдається до фальсифікації рішень Вченої ради ПОІППО, зупинив незалежне рецензування програм курсів підвищення кваліфікації та їх моніторинг,
порушує терміни планування роботи і демократичні норми проведення зборів трудового колективу та засідань інших колегіальних органів.

Внаслідок діяльності директора інституту В. В. Зелюка, члена політичної партії «Довіра», у інституті втрачено довіру у стосунках між працівниками; масовий вихід із 2012 року з профспілки членів первинної профспілкової організації інституту є свідченням відсутності захисту нею трудових прав працівників інституту, визначених Конституцією України, зокрема, преміювання і відзначення проводяться без врахування показників рейтингу науково-педагогічних працівників.

Ці та інші систематичні організаційно-адміністративні порушення, що допускає директор інституту В. В. Зелюк, суттєво впливають на якість роботи інституту. Директор інституту не відслідковує діяльність інституту за KPI, який припинив брати участь у Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті», знизилася публікаційна діяльність, змінився формат заходів інституту, частина з яких проводиться поза планом і в таємниці від працівників.

Про ці та інші порушення готовий подати детальну інформацію в окремому листі, або як учасник засідання комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури.

З повагою
Клепко Сергій Федорович
доктор філософських наук, доцент,
заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародного
співробітництва Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
головний редактор журналу «Постметодика»
Член Громадської організації «Інноваційний університет»
Член Національної спілки краєзнавців України
Член Українського товариства філософії освіти при Українському
філософському фонді
Член Національної спілки журналістів України
Відмінник освіти України
Відзначений медаллю НАПН України “Григорій Сковорода”
mob +38067-532-32-91
e-MAIL [email protected]
6 жовтня 2021 року


Додаток

Перелік недавніх закупівель за державні кошти, де ймовірні порушення та зловживання:

- https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-05-27-008662-b (Обладнання для STЕM-лабораторії на суму 842 тис. грн.) – за попередніми висновками фахівців вартість фактично поставленого обладнання завищена на понад 300 тис. грн. у порівнянні з існуючими на ринку аналогами, частина обладнання на даний час не використовується, оскільки перебуває у непрацездатному стані.
- https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-04-17-003477-c (рекламні та маркетингові послуги), відсутнє фактичне надання послуг;
- https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2019-05-03-002096-a (договір про надання послуг зі створення відеороликів), ніхто їх не бачив. В інституті наявний підрозділ, який має змогу монтувати ролики.
- https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2021-03-12-012811-b
(Аналітичні послуги, а по факту внутрішній аудит за бюджетні кошти).

Автор: Тетяна Цирульник

Влада 20 жовтня 2021, 21:30

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції