Вступ - 2021: спеціальності, яким надається особлива підтримка держави

12 липня 2021, 09:20   0
Лишилось кілька днів, аби обрати навчальний заклад і подати документи в електронному вигляді. Фото Ніни Король

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка, визначений Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. Відповідно до цих умов, правила зарахування на зазначені спеціальності мають певні відмінності та особливості, пише Osvita.ua.

Так, для зарахування на спеціальності, вказані в переліку, вступникам для здобуття ступеня бакалавра може до конкурсного балу додаватися бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Також при вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного балу 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2; і застосовується сільський коефіцієнт у значенні 1,05 для осіб, які зареєстровані в селах та здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Крім того, призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, останній доданок у формулі розрахунку конкурсного балу встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.


Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватися додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного балу в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватися за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

Крім того, для зазначених спеціальностей застосовуються окремі умови при переведенні на вакантні місця державного замовлення.

До теми:

Вступ – 2021: як абітурієнту створити електронний кабінет і які документи завантажити в базу.

Автор: Ніна Король

Освіта 12 липня 2021, 09:20

Щоб писати коментарі

Авторизуйтесь
Вибір редакції